S.A.C A/S Whistleblowerportal
En sikker, uafhængig kanal til indberetning af lovovertrædelser og andre kritisable eller uetiske forhold.

Service leveret af Lund Elmer Sandager

Velkommen til Whistleblowerportalen

S.A.C A/S Whistleblowerportal kan benyttes af medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører. Whistleblowerportalen er udtryk for åbenhed og ansvarlighed og skal ses som et supplement til den interne dialog i S.A.C A/S.

Whistleblowerportalen har til formål at sikre en anonym, fortrolig og uafhængig kanal til indberetning af forhold, som ikke umiddelbart kan håndteres via de almindelige kanaler. Whistleblowerportalen sikrer, at alle indberetninger behandles fortroligt og under sikre rammer.

Du kan bruge Whistleblowerportalen til at indberette uregelmæssigheder, uetisk adfærd, overtrædelse af lovgivningen eller begrundet mistanke herom. Du kan ligeledes indberette overtrædelser af interne retningslinjer.

Du kan for eksempel indberette:

  • Økonomisk kriminalitet (underslæb, bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk)
  • Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
  • Fysisk vold eller seksuelle krænkelser
  • Brud på arbejdssikkerheden
  • Trusler mod miljø sundhed og sikkerhed

Når du indberetter via Whistleblowerportalen, kan du være tryg ved at vide, at alle sager screenes og behandles af Lund Elmer Sandager Advokater. Lund Elmer Sandager er uvildige og har erfaring med håndtering af whistleblowerordninger.

Alle indberetninger behandles strengt fortroligt. Hvis du i forbindelse med din indberetning angiver kontaktoplysninger (navn, e-mail, telefonnummer), er det kun Lund Elmer Sandager, der vil kunne se disse oplysninger. Kontaktoplysningerne bliver ikke videregivet til S.A.C A/S. Du har også mulighed for at være anonym i din indberetning. Når du er anonym, har vi ikke mulighed for at identificere dig, men vi har også sværere ved at kommunikere med dig og stille dig opklarende spørgsmål. Kommunikationen mellem dig og os er under alle omstændigheder sikker og vil i udgangspunktet foregå gennem Whistleblowerportalen. Du kan finde flere oplysninger om sagsbehandlingen og beskyttelse af dine personoplysninger under menupunktet "Privatlivspolitik". I Whistleblowerpolitikken kan du læse mere om anvendelsen af whistleblowerordningen. Hvis du har spørgsmål, så har vi samlet de mest almindelige spørgsmål under menupunktet FAQ.

Whistleblowerportalen må ikke benyttes til falske anklager eller chikane mod personer, og der må i det hele taget ikke indberettes bevidst urigtige/usande oplysninger. Alle, der foretager indberetninger via whistleblowerordningen i god tro, er beskyttet mod repressalier. Hvis du ønsker at foretage en ekstern indberetning af et forhold, kan det ske til den enkelte myndighed. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Charlotte Stoltenberg på telefon 81 88 39 88.

Tak, fordi du bruger Whistleblowerportalen og bidrager til åbenhed!

 

Whistleblower FAQ

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om S.A.C A/S Whistleblowerportal.

Hvorfor?

For at overholde gældende lovgivning og for at sikre en åben kultur, hvor alle har et fortroligt sted at henvende sig med mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder, som kan have økonomisk- og omdømmemæssig betydning for os.

Alle indberetninger gennem whistleblowerportalen behandles af Lund Elmer Sandager, der er et advokatkontor, som har stor erfaring med håndtering af whistleblowersager. Vi inddrages først i sagen, når Lund Elmer Sandager vurderer, at det er relevant og kan ske uden at gå på kompromis med en effektiv og fortrolig behandling af din indberetning.

Sager om overtrædelse af lovgivning eller interne politikker og retningslinjer. Det kan fx være overtrædelse af reglerne om offentligt udbud, forbrugerbeskyttelse, GDPR, hvidvask, arbejdsmiljø, skatteunddragelse eller lignende. Whistleblowerordningen kan ikke bruges til indberetning af rene HR-forhold, som fx utilfredshed med en lønforhandling eller samarbejdsvanskeligheder.

Når du laver en indberetning, skal du give så mange informationer som overhovedet muligt. Forsøg gerne at være grundig i din beskrivelse og giv konkrete eksempler på datoer eller personer involveret. Selv de mindste detaljer som umiddelbart kan synes irrelevant kan have betydning så undlad intet. Beskriv gerne frit, hvordan du har opfattet den situation, du indberetter om.

Hvordan?

Du kan indberette via S.A.C A/S whistleblowerportal hele døgnet alle årets dage.
Whistleblowerportalen er tilgængelig på smartphone, tablet og PC.

For at sikre et højt sikkerhedsniveau kan du ikke indberette til whistleblowerordningen via e-mail.

Hvis du indberetter, mens du er på vores netværk, er det muligt for os at se, at du har været inde på siden, men ikke, hvad du har skrevet og hvor langt, du er kommet i processen. For at undgå dette kan du tilgå whistleblowerportalen udenfor vores netværk, fx derhjemme eller via din smartphone på det mobile netværk.

Når du har foretaget en indberetning, vil du få oplyst en kode. Den bør du skrive ned og gemme et sikkert sted. Hvis du har oplyst en e-mail, vil du også modtage en bekræftelse på din indberetning. Vær opmærksom på, at bekræftelsese-mailen af sikkerhedshensyn ikke indeholder koden, så den skal du skrive ned ved din indberetning.

Lund Elmer Sandager vil herefter vurdere din indberetning og påbegynde sagsbehandlingen.

På whistleblowerportalen kan Lund Elmer Sandager kontakte dig og du kan ligeledes skrive opfølgende informationer til advokaten. Lund Elmer Sandager kan fx bede om supplerende oplysninger fra dig eller stille dig spørgsmål. Det er derfor vigtigt, især hvis du har indberettet anonymt, at du holder øje med sagen via den kode, du har fået oplyst.

Først når Lund Elmer Sandager har indsamlet tilstrækkelig information vil vores kontaktperson blive inddraget, men kun vedr. forhold som Lund Elmer Sandager vurderer som hensigtsmæssigt.

Når sagen er færdigbehandlet, vil du blive orienteret om udfaldet, i det omfang vi kan gøre dette efter loven.

En jurist fra Lund Elmer Sandager foretager den indledende vurdering og selve sagsbehandlingen. Når Lund Elmer Sandager har indsamlet tilstrækkelig information, inddrages en eller flere udpegede kontaktpersoner hos os for at finde en løsning.

Hvis din indberetning drejer sig om en af de kontaktpersoner, der er udpeget af S.A.C A/S vil Lund Elmer Sandager tildele sagen til en anden kontaktperson.

Hvis indberetningen drejer sig om alle kontaktpersoner ved S.A.C A/S, vil Lund Elmer Sandager kontakte relevant ledelse i S.A.C A/S, som ikke er inddraget i indberetningen med henblik på at aftale det videre forløb.

Den tildelte kontaktperson i S.A.C A/S modtager alene oplysning om indberetningens indhold og dermed ikke hele dialogen mellem dig som indberetter og Lund Elmer Sandager. Selvom du har foretaget en fortrolig indberetning og dermed ikke en anonym indberetning, er det kun Lund Elmer Sandager, der har mulighed for at se dine personoplysninger.

Den eller de personer, som er omfattet af din indberetning, får som udgangspunkt først besked, når sagen er undersøgt til bunds.
Uanset om du indberetter fortroligt eller anonymt, bliver dine personoplysninger ikke videregivet til personer omfattet af din indberetning. Du skal dog være opmærksom på, at nogle situationer gør, at personer omfattet af din indberetning alligevel kan regne ud, hvem du er. Det kan fx være, hvis du indberetter hændelser, hvor der kun var meget få personer til stede.

Det er vigtigt, at du løbende logger på din sag, så længe den er under behandling. Det er medvirkende til at sikre en grundig undersøgelse og så Lund Elmer Sandager får alle nødvendige oplysninger til at sikre færdigbehandling af sagen. Du kan forblive anonym, så længe du ønsker det.

Som udgangspunkt behandles whistleblowersager inden for 3 måneder. Du kan holde dig løbende orienteret ved at logge ind på din sag. Du skal ikke blive bekymret, hvis du ikke kan se udvikling i perioder.

Sikkerhed og Anonymitet?

Lund Elmer Sandager behandler sagen og værner om din identitet. Du skal dog være opmærksom på, at afhængig af den situation du indberetter, kan det være, at der er nogen i S.A.C A/S, der alligevel kan regne ud, hvem du er. Din identitet vil dog aldrig hverken blive be- eller afkræftet af Lund Elmer Sandager.

Hvis du indberetter fortroligt, kan Lund Elmer Sandager se de person- og kontaktoplysninger, som du angiver, men de bliver ikke videregivet til S.A.C A/S.

Hvis du indberetter anonymt, vil din identitet ikke være kendt af nogen, og du bliver ikke bedt om at afgive personoplysninger.

Vi anbefaler, at du ikke informerer nogen i virksomheden om din sag. og at du angiver en anden mailadresse end din arbejdsmail, hvis du indberetter fortroligt.

Som whistleblower har du mulighed for at vælge, om du vil indberette fortroligt eller anonymt. Du kan godt undervejs i forløbet vælge at gå fra anonym til fortroligt, men du kan aldrig blive anonym igen, hvis du først har valgt fortrolig.

"Anonym": Som "anonym" vil din identitet aldrig kunne røbes overfor nogen parter, da du i dette tilfælde ikke vil blive bedt om at oplyse navn, mail eller telefon. Du vil derfor heller ikke modtage notifikationer via e-mail, hvis der er nyt i din sag på whistleblowerportalen. (Du kan alene opretholde en dialog med Lund Elmer Sandager via whistleblowerportalen, hvis du vælger at være "anonym".) Som anonym logges din IP-adresse ikke, men hvis du benytter dit arbejdes netværk, kan det ses at du har tilgået siden. Det kan dog ikke ses hvad på siden, du har tilgået, eller om du har tastet oplysninger eller foretaget en indberetning.

"Fortrolig": Hvis du ønsker at oplyse din identitet overfor Lund Elmer Sandager, kan du vælge "Fortrolig". Du vil blive bedt om at oplyse navn, mail og telefonnummer. Det har den fordel, at du fremover vil modtage en besked per mail, når der er nyt i din sag. S.A.C A/S har fortsat ikke adgang til din identitet.

Hvis du er i tvivl, kan du altid oprette din sag anonymt, og senere vælge at oplyse din identitet overfor Lund Elmer Sandager ved at ændre status.

Ja. Indholdet i din sag er altid krypteret. Vi anbefaler dog at du benytter en privat e-mailadresse, hvis du indberetter fortroligt.

Hvis du ikke ønsker, at din arbejdsgiver skal kunne se på internettrafikken, at du har besøgt whistleblowerportalen, anbefaler vi, at du benytter et andet netværk.

Ja, alle data er krypteret både under transmission og under opbevaring.

Nej, Vi renser MS Office dokumenter, billeder og andre filer for meta-data så som dit navn, dine initialer, geotags og så videre.
Du skal dog selv være opmærksom på, om dit navn og andre personoplysninger, som du ikke ønsker at dele, fremgår af selve indholdet i dokumentet.

Af sikkerhedshensyn er det ikke muligt at få adgang til en sag uden den originale kode. Koden kan ikke gensendes. Du skal derfor foretage en ny indberetning.

Hvis du sidder tilbage med ubesvarende spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Charlotte Stoltenberg på telefon 81 88 39 88.

Persondatapolitik WB Politik
Security icon

Indberet via Whistleblowerportalen

Indberet trygt og anonymt via Whistleblowerportalen. Følg instruktionerne, som guider dig igennem indberetnings-processen. Når du trykker indsend, vil du på skærmen kunne se bekræftelse på modtagelse og få oplyst en kode, som du skal bruge for at kunne tilgå sagen igen senere i forløbet. Det er derfor vigtigt, at du gemmer denne et sted, som kun du har adgang til.

Powered by TS No-code Platform